Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
"Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και για εκπαιδευτικούς και γονείς" (EDU116)school_root
40 Ασκήσεις Ρομποτικής (ROB2102)Διαχειριστής Πλατφόρμας
DEMO (EDU102)online-seminaria.gr
.
Game Developer με το Construct 2 – Beginner (EDU111)Διαχειριστής Πλατφόρμας alkisser
Google Analytics - 30 ώρες (EDU110)online-seminaria
LTE English (EDU131)Argyris Koureas
LTE English - DEMO (EDU132)ComputerGr
ROBOLAND - Εκπαιδευτική Ρομποτική με Mindstorms EV3 (EDU117)Online-Seminaria
Social Media Marketing - 120 ώρες (EDU101)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Ασφάλεια δεδομένων GDPR Επιθεωρητής DPO - 80 ώρες (EDU109)online-seminaria
Βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ (EDU120)school_root
Δημιουργήστε 10 παιχνίδια με τo Unity - 50 ώρες (EDU105)online-seminaria
Εκμάθηση WordPress Basic Pack - 30 ώρες (EDU107)online-seminaria
Εκμάθηση WordPress Starter Pack - 20 ώρες (EDU106)online-seminaria
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Βασικό)- 60ώρες (EDU103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Πλήρες)- 600 ώρες (EDU103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Προχωρημένο) - 200 ώρες (EDU103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Τελευταία Επανάληψη πριν τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (EDU133)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΣΔΕ - 150 ώρες (EDU108)online-seminaria
Εκπαιδευτής Ρομποτικής Starter - 100 ώρες (ROB102)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εκπαιδευτής Ρομποτικής σε Arduino - 80 ώρες (ARDUINO101)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εκπαιδευτική Ρομποτική WEDO 2.0 - ComputerGr (EDU119)school_root
Εκπαιδευτική Ρομποτική Αdvanced (100 Ωρών) (EDU119)school_root
Εκπαιδευτική Ρομποτική με Mindstorms EV3 (EDU115)Online-Seminaria
Εκπαιδευτική Ρομποτική με Mindstorms EV3 - ComputerGr (EDU116)Online-Seminaria
Εκπαιδευτική Ρομποτική με Mindstorms EV3 - Βασικό επίπεδο (EDU116)Online-Seminaria
Κ.Δ.Α.Π. ROBOLAND (2020-2021) (EDU129)Κ.Δ.Α.Π. ROBOLAND
Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (EDU121)school_root
Ρώσικα για Ενήλικες, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία (EDU114)school_root
Σεμινάριο Photoshop Βήμα-Βήμα (EDU112)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (600 Ωρών) (EDU117)school_root
Σχεδιασμός εφαρμογών με Android σε 10 Μαθήματα - 50 ώρες (EDU103)online-seminaria