Ενότητα 3. Εκπαιδευτής Ρομποτικής Starter (DEMO)

Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένας κλάδος της τεχνολογίας είναι η Ρομποτική. Η Ρομποτική, ασχολείται με την σχεδίαση την ανάπτυξη και την μελέτη του Ρομπότ. Η Ρομποτική μπορεί και συνδέει πολλούς κλάδους της επιστήμης, όπως την πληροφορική, την ηλεκτρονική και την μηχανολογία. Τα ρομπότ είναι μηχανές που λειτουργούν μόνες τους, αφού πρώτα προγραμματιστούν για να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες.

Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιεί την μεθοδολογία STEM (Sience Technology Engineering Mathematics) έτσι ώστε μέσα από τις κατασκευές τα παιδιά να μαθαίνουν ταυτόχρονα έννοιες μαθηματικών, μηχανικής, τεχνολογίας και επιστήμης σχετικής με τη ρομποτική κατασκευή. Αυτό θα το διαπιστώσουμε από την πρώτη κιόλας κατασκευή μας.

Τα μαθήματα ρομποτικής του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ρομποτικών κατασκευών να καθοδηγούνται με απλά βήματα και να δημιουργούν κατασκευές lego, χρησιμοποιώντας τουβλάκια lego, αισθητήρες και κινητήρες. Σε κάθε κατασκευή εκπαιδευτικής ρομποτικής, περιλαμβάνεται ένα hub, το οποίο συνδέεται μέσω Bluetooth με τον υπολογιστή ή το tablet. Πάνω σε αυτό, συνδέεται ο κινητήρας και οι αισθητήρες. Μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού wedo δίνονται οι εντολές στους κινητήρες και τους αισθητήρες της κατασκευής με αποτέλεσμα να η στατική ρομποτική κατασκευή να αποκτά "ζωή" και να διεγείρει τη φαντασία της ομάδας των παιδιών που απευθύνεται ο εκπαιδευτής ρομποτικής.

Οι ασκήσεις αυτές είναι συμπληρωματικές στο υλικό που παρέχει η LEGO και δίνει στον εκπαιδευτή επιπλέον 15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ LEGO ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WEDO ΠΟΥ τον κατευθύνουν  σε κάθε βήμα. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές στις τάξεις τους, καλύπτοντας 16 εβδομάδες μαθημάτων, εισάγοντας τους μαθητές τους στο θαυμαστό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Θεματικές Ενότητες 

  • Εισαγωγή στις έννοιες STEM και το LEGO WeDo
  • Ενότητα κινήσεις εμπρός-πίσω
  • Ενότητα Οχήματα
  • Ενότητα Ζωάκια
  • Ενότητα Έλικες
  • Ενότητα Έξυπνες Μηχανές

Στη δοκιμαστική αυτή ενότητα σας παρουσιάζουμε μια  ολόκληρη  ενότητα του Σεμιναρίου αυτού ώστε να καταλάβετε τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων

Παρουσιάζεται μία από τις τρεις διαφορετικές Ασκήσεις Ρομποτικών κατασκευών που υπάρχουν στην Ενότητα αυτή. Στις Ασκήσεις αυτές μπορείτε να εξασκηθήτε με τις εντολές και τον κινητήρα έτσι ώστε να κατευθείνετε τα μικρά ρομπότ εμπρός - πίσω ρυθμίζοντας κατάλληλα τα γρανάζια, τα τουβλάκια και τις εντολές WeDo. Οι ασκήσεις που περιέχονται στην ενότητα αυτή είναι:

  • TractionBot (Τράβηγμα αντικειμένου)
  • PLAYGROUND(Παιδική Χαρά)
  • Earthquake (Σεισμός)