Ενότητα 4. Σεμινάριο Photoshop Βήμα-Βήμα (DEMO)

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε την εφαρμογή Photoshop και θα εξοικειωθείτε με την περιοχή εργασίας της καθώς θα μάθετε τα εργαλεία της εφαρμογής, την προσαρμογή του χώρου εργασίας, την επιλογή, την αναδιοργάνωση και χρήση παλετών, την εύρεση πληροφοριών για τη χρήση του προγράμματος και την εγκατάσταση ενημερώσεων. Επίσης θα είστε σε θέση να αλλάζετε τις ρυθμίσεις διεπαφής χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Photoshοp_DEMO
Ερωτήσεις Ενότητας 1

Οι ερωτήσεις αφορούν τη θεματική ενότρηα 1 που ασχολείται με το περιβάλλον του Photoshop. 

ΕΝΟΤΗΤΑ1 - Photoshop (DEMO)