Ενότητα 1. Social Media Marketing (DEMO)

Σε κάθε ενότητα των σεμναρίων εμφανίζεται το απαραίτητο υλικό που θα χρειάζεται να μελετήσει ο χρήστης του Σεμιναρίου. Το υλικό αυτό συνήθως περιλαμβάνει:

α) Το Εγχειρίδιο με όλο το υλικό της ενότητας Παρουσιάσεις της ενότητας σε pdf

β) Παρουσιάσεις της ενότητας σε pdf

γ) Βιντεομαθήματα ή επεξηγηματικά βίντεο

δ) Ασκήσεις εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης

ε) Χρήσιμοι σύνδεσμοι