Ενότητα 2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (DEMO)

Στη ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε μια δοκιμαστική ενότητα απότο σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στις Ενότητες του Σεμιναρίου αυτού περιέχονται:

α) Το Εγχειρίδιο με όλο το υλικό της ενότητας

β) Παρουσιάσεις της ενότητας σε pdf

γ) Βιντεομαθήματα ή επεξηγηματικά βίντεο

δ) Ασκήσεις εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης

ε) Χρήσιμοι σύνδεσμοι