Εξάσκηση για σεμινάριο 60 ωρών με πιστοποίηση NOCN

Σύντομος και εύκολος τρόπος εκμάθησης της εξεταστέας ύλης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μέσα με 3 πιθανές απαντήσεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της επιλογής σας αν ήταν σωστό ή λάθος. Με πράσινο χρώμα επισημαίνεται η σωστή απάντηση και με κόκκινο χρώμα φαίνονται οι δύο λανθασμένες απαντήσεις. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εμπρός ή πίσω από την ερώτηση που βρίσκεσθε και ώστε να ξαναδείτε τις προηγούμενες απαντήσεις.

 

Ενότητες 60 ωρών