Εξάσκηση για σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 60 ωρών

Σύντομος και εύκολος τρόπος εκμάθησης της ύλης του σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 60 ωρών, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μέσα με 3 πιθανές απαντήσεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της επιλογής σας αν ήταν σωστό ή λάθος. Με πράσινο χρώμα επισημαίνεται η σωστή απάντηση και με κόκκινο χρώμα φαίνονται οι δύο λανθασμένες απαντήσεις. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εμπρός ή πίσω από την ερώτηση που βρίσκεσθε και ώστε να ξαναδείτε τις προηγούμενες απαντήσεις.


Ενότητες 60 ωρών