Εξάσκηση για σεμινάριο 150 ωρών προετοιμασίας ΕΟΠΠΕΠ με πιστοποίηση NOCN

Σύντομος και εύκολος τρόπος εκμάθησης της εξεταστέας ύλης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μέσα με 3 πιθανές απαντήσεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της επιλογής σας αν ήταν σωστό ή λάθος. Με πράσινο χρώμα επισημαίνεται η σωστή απάντηση και με κόκκινο χρώμα φαίνονται οι δύο λανθασμένες απαντήσεις. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εμπρός ή πίσω από την ερώτηση που βρίσκεσθε και ώστε να ξαναδείτε τις προηγούμενες απαντήσεις. Για να συμπληρωθεί το σύνολο των ωρών θα πρέπει να συνδέεστε στην πλατφόρμα, να παρακολουθείτε τα βιντεομαθήματα, να εξασκείστε στα τεστ και να κάνετε δοκιμαστικές εξετάσεις. ώστε να καταγράφονται οι ώρες σας. Η μέγιστη ημερήσια καταγραφή είναι 5 ώρες (και να είστε συνδεδεμένοι πάνω από 5 ώρες θα καταγραφούν μόνο οι 5 ώρες) ώσπου να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου. Μπορείτε να επικοινωνείτε κάθε εβδομάδα ώστε να σας αποστέλλουμε το σύνολο των ωρών σας

Ενότητες πλήρους εξάσκησης