Οδηγίες

Τα βήματα που καλείται να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος ώστε να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του είναι τα ακόλουθα:

ΒΗΜΑ 1:

Επιλογή Σεμιναρίου:

α) Σεμινάριο 60 ωρών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης 60 ωρών από Αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου Μάθησης. Κόστος 90€

β) Σεμινάριο 150 ωρών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης 150 ωρών από Αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου Μάθησης. Κόστος 130€

γ) Σεμινάριο 60 ωρών προετοιμασίας για εξετάσεις του αναγνωρισμένου βρετανικού φορέα πιστοποιήσεων NOCN. Παρέχεται  βεβαίωση παρακολούθησης από Αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου Μάθησης και μετά από εξετάσεις σε εξουσιοδοτημένο κέντρο παρέχεται Πιστοποιητικό του φορέα NOCN. Συνολικό κόστος παρακολούθησης και εξετάσεων 140€.

δ)  Σεμινάριο 150 ωρών το οποίο περιλαμβάνει τις περιπτώσεις β) και γ)Παρέχεται  βεβαίωση παρακολούθησης 150 ωρών από Αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου Μάθησης  και μετά από εξετάσεις σε εξουσιοδοτημένο κέντρο παρέχεται Πιστοποιητικό του φορέα NOCN. Συνολικό κόστος παρακολούθησης και εξετάσεων 230€.

ΒΗΜΑ 2:

Συμπληρώστε τη φόρμα Εγγραφής στην πλατφόρμα online-seminaria πιέζοντας κλικ εδώ.

ΒΗΜΑ 3:

Κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο σεμινάριο που επιλέξατε να παρακολουθήσετε

στους παρακάτω λογαριασμούς τραπεζών γράφοντας στη αιτιολογία το ονοματεπώνυμό και σεμινάριο Α, Β ή Γ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR4401104650000046544049201

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ: GR5601722560005256021670378

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ΙΒΑΝ: GR1202601310000740200352193

Τα στοιχεία του δικαιούχου είναι ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ. - ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ Α. ΟΕ "COMPUTER.GR"

Αφού καταχωρήσετε σωστά τα στοιχεία κατά την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί νόμιμο παραστατικό πληρωμής.

ΒΗΜΑ 4:

  • Με την κατάθεση του ποσού σας αποστέλλεται το user name και paswword για  πρόσβαση στην πλατφόρμα εντός μιας ημέρας.
  • Ξεκινήστε την εκμάθηση των βιντεομαθημάτων και συνεχίστε με την εξάσκηση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
  • Τέλος ασχοληθείτε με την προσομοίωση εξέτασης σε σετ 20 τυχαίων ερωτήσεων.
  • Ο χρόνος εκμάθησης και εξάσκησης καταγράφεται ώστε να ελέγχεται η συμπλήρωση των ωρών του σεμιναρίου.
  • Με τη συμπλήρωση των συμφωνηθέντων ωρών εκμάθησης σας αποστέλλεται η Βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Εάν επιλέξατε να πιστοποιηθείτε με NOCN θα ειδοποιθείτε για τον τόπο και τον χρόνο πραγματοποίησης της εξέτασης.
  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του NOCN σας αποστέλλεται το πιστοποιητικό NOCN.

 

 

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σεμινάρια: