Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 150 ωρών με πιστοποίηση NOCN

 

Προετοιμασία με Βιντεοδιαλέξεις.

Οι βιντεοδιαλέξεις χωρίζονται σε 9 θεματικές ενότητες με συνολικά 206 ερωτήσεις  και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, σε μία θεματική ενότητα με μελέτη περιπτώσεων και μια θεματική ενότητα για ανάπτυξη σχεδίου μικροδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων αφορά:

 • "Θεματική Ενότητα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων-Ομάδες Στόχοι "
 • "Θεματική Ενότητα 2: Δυναμική της Ομάδας"
 • "Θεματική Ενότητα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων"
 • "Θεματική Ενότητα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική"
 • "Θεματική Ενότητα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού –Κοινωνικο-Οικονομικό - Πολιτισμικό Πλαίσιο"
 • "Θεματική Ενότητα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία"
 • "Θεματική Ενότητα 7: Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα"
 • "Θεματική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος"
 • "Θεματική Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη"
 •  "Μελέτη Περιπτώσεων" : Παραδείγματα και απαντήσεις σε πολλές περιπτώσεις μελέτης.
 •  "Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας": Ανάπτυξη σωστού, περιεκτικού και πλήρους σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Οι θεματικές ενότητες είναι σύμφωνες με τον οδηγό σπουδών προετοιμασίας του ΕΟΠΠΕΠ.

Η εμπέδωση των βιντεοδιαλέξεων από τις παραπάνω θεματικές οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού  NOCN και σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου 150 ωρών

Η κάθε θεματική ενότητα θα έχει ξεχωριστή σελίδα και εκεί θα αναφέρεται η κάθε εκφώνηση της ερώτησης με το αντίστοιχο βιντεομάθημα.

Σε κάθε βιντεομάθημα θα υπάρχει η ερώτηση που καλείται να μάθει ο εκπαιδευόμενος καθώς και η αντίστοιχη απάντηση α) σε συνοπτική μορφή, ώστε να αποτυπωθεί το νόημα της απάντησης αλλά και β)  σε αναλυτική μορφή ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ερώτηση.

Στο σεμινάριο αυτό ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να εξασκηθεί σε όλες τις ερωτήσεις poy που είναι απαραίτητες για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ αλλά και στο σετ των 60 ερωτήσεων που είναι προσαρμοσμένες αποκλειστικά για την απόκτηση της πιστοποίησης NOCN.


Σεμινάριο 60 ωρών με πιστοποίηση NOCN

Προετοιμασία με Βιντεοδιαλέξεις.

Οι βιντεοδιαλέξεις χωρίζονται σε 9 θεματικές ενότητες με συνολικά 60 ερωτήσεις  και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, σε μία θεματική ενότητα με μελέτη περιπτώσεων και μια θεματική ενότητα για ανάπτυξη σχεδίου μικροδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων αφορά:

 • "Θεματική Ενότητα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων-Ομάδες Στόχοι "
 • "Θεματική Ενότητα 2: Δυναμική της Ομάδας"
 • "Θεματική Ενότητα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων"
 • "Θεματική Ενότητα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική"
 • "Θεματική Ενότητα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού –Κοινωνικο-Οικονομικό - Πολιτισμικό Πλαίσιο"
 • "Θεματική Ενότητα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία"
 • "Θεματική Ενότητα 7: Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα"
 • "Θεματική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος"
 • "Θεματική Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη"
 •  "Μελέτη Περιπτώσεων" : Παραδείγματα και απαντήσεις σε πολλές περιπτώσεις μελέτης.
 •  "Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας": Ανάπτυξη σωστού, περιεκτικού και πλήρους σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Η εμπέδωση των βιντεοδιαλέξεων από τις παραπάνω θεματικές οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού  NOCN και σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου 60 ωρών.

Η κάθε θεματική ενότητα θα έχει ξεχωριστή σελίδα και εκεί θα αναφέρεται η κάθε εκφώνηση της ερώτησης με το αντίστοιχο βιντεομάθημα.

Σε κάθε βιντεομάθημα θα υπάρχει η ερώτηση που καλείται να μάθει ο εκπαιδευόμενος καθώς και η αντίστοιχη απάντηση α) σε συνοπτική μορφή, ώστε να αποτυπωθεί το νόημα της απάντησης αλλά και β)  σε αναλυτική μορφή ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ερώτηση.

Βιντεοδιαλέξεις για το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 60 ωρών

Προετοιμασία με Βιντεοδιαλέξεις για το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 60 ωρών.

Οι βιντεοδιαλέξεις χωρίζονται σε 9 θεματικές ενότητες με συνολικά 60 ερωτήσεις  και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, σε μία θεματική ενότητα με μελέτη περιπτώσεων και μια θεματική ενότητα για ανάπτυξη σχεδίου μικροδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων αφορά:

 • "Θεματική Ενότητα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων-Ομάδες Στόχοι "
 • "Θεματική Ενότητα 2: Δυναμική της Ομάδας"
 • "Θεματική Ενότητα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων"
 • "Θεματική Ενότητα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική"
 • "Θεματική Ενότητα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού –Κοινωνικο-Οικονομικό - Πολιτισμικό Πλαίσιο"
 • "Θεματική Ενότητα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία"
 • "Θεματική Ενότητα 7: Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα"
 • "Θεματική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος"
 • "Θεματική Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη"
 •  "Μελέτη Περιπτώσεων" : Παραδείγματα και απαντήσεις σε πολλές περιπτώσεις μελέτης.
 •  "Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας": Ανάπτυξη σωστού, περιεκτικού και πλήρους σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Η εμπέδωση των βιντεοδιαλέξεων από τις παραπάνω θεματικές οδηγούν στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 60 ωρών.

Η κάθε θεματική ενότητα θα έχει ξεχωριστή σελίδα και εκεί θα αναφέρεται η κάθε εκφώνηση της ερώτησης με το αντίστοιχο βιντεομάθημα.

Σε κάθε βιντεομάθημα θα υπάρχει η ερώτηση που καλείται να μάθει ο εκπαιδευόμενος καθώς και η αντίστοιχη απάντηση α) σε συνοπτική μορφή, ώστε να αποτυπωθεί το νόημα της απάντησης αλλά και β)  σε αναλυτική μορφή ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ερώτηση.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 150 ωρών

Προετοιμασία με Βιντεοδιαλέξεις. 

Οι βιντεοδιαλέξεις χωρίζονται σε 9 θεματικές ενότητες με συνολικά 206 ερωτήσεις  και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, σε μία θεματική ενότητα με μελέτη περιπτώσεων και μια θεματική ενότητα για ανάπτυξη σχεδίου μικροδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων αφορά: 

 • "Θεματική Ενότητα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων-Ομάδες Στόχοι ".
 • "Θεματική Ενότητα 2: Δυναμική της Ομάδας".
 • "Θεματική Ενότητα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων".
 • "Θεματική Ενότητα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική".
 • "Θεματική Ενότητα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού –Κοινωνικο-Οικονομικό - Πολιτισμικό Πλαίσιο".
 • "Θεματική Ενότητα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία".
 • "Θεματική Ενότητα 7: Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα".
 • "Θεματική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος".
 • "Θεματική Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη".
 •  "Μελέτη Περιπτώσεων" : Παραδείγματα και απαντήσεις σε πολλές περιπτώσεις μελέτης.
 •  "Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας": Ανάπτυξη σωστού, περιεκτικού και πλήρους σχεδίου μικροδιδασκαλίας. 

Οι θεματικές ενότητες είναι σύμφωνες με τον οδηγό σπουδών προετοιμασίας του ΕΟΠΠΕΠ. 

Η εμπέδωση των βιντεοδιαλέξεων από τις παραπάνω θεματικές οδηγούν στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου 150 ωρών. 

Η κάθε θεματική ενότητα θα έχει ξεχωριστή σελίδα και εκεί θα αναφέρεται η κάθε εκφώνηση της ερώτησης με το αντίστοιχο βιντεομάθημα. 

Σε κάθε βιντεομάθημα θα υπάρχει η ερώτηση που καλείται να μάθει ο εκπαιδευόμενος καθώς και η αντίστοιχη απάντηση α) σε συνοπτική μορφή, ώστε να αποτυπωθεί το νόημα της απάντησης αλλά και β)  σε αναλυτική μορφή ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ερώτηση.