DEMO

online-seminaria.gr

Περιγραφή

Το μάθημα δημιουργήθηκε με σκοπό οι χρήστες να ξέρουν πως πραγματοποιείται η online εκπαίδευση από την πλατφόρμα του online-seminaria.gr

Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη ενότητα απ' όλα τα ενεργά σεμινάρια της πλατφόρμας.

Κωδικός: EDU102
Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σε κάθε ενότητα των σεμναρίων εμφανίζεται το απαραίτητο υλικό που θα χρειάζεται να μελετήσει ο χρήστης του Σεμιναρίου. Το υλικό αυτό συνήθως περιλαμβάνει:

α) Το Εγχειρίδιο με όλο το υλικό της ενότητας Παρουσιάσεις της ενότητας σε pdf

β) Παρουσιάσεις της ενότητας σε pdf

γ) Βιντεομαθήματα ή επεξηγηματικά βίντεο

δ) Ασκήσεις εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης

ε) Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Στη ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε μια δοκιμαστική ενότητα απότο σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στις Ενότητες του Σεμιναρίου αυτού περιέχονται:

α) Το Εγχειρίδιο με όλο το υλικό της ενότητας

β) Παρουσιάσεις της ενότητας σε pdf

γ) Βιντεομαθήματα ή επεξηγηματικά βίντεο

δ) Ασκήσεις εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης

ε) Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένας κλάδος της τεχνολογίας είναι η Ρομποτική. Η Ρομποτική, ασχολείται με την σχεδίαση την ανάπτυξη και την μελέτη του Ρομπότ. Η Ρομποτική μπορεί και συνδέει πολλούς κλάδους της επιστήμης, όπως την πληροφορική, την ηλεκτρονική και την μηχανολογία. Τα ρομπότ είναι μηχανές που λειτουργούν μόνες τους, αφού πρώτα προγραμματιστούν για να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες.

Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιεί την μεθοδολογία STEM (Sience Technology Engineering Mathematics) έτσι ώστε μέσα από τις κατασκευές τα παιδιά να μαθαίνουν ταυτόχρονα έννοιες μαθηματικών, μηχανικής, τεχνολογίας και επιστήμης σχετικής με τη ρομποτική κατασκευή. Αυτό θα το διαπιστώσουμε από την πρώτη κιόλας κατασκευή μας.

Τα μαθήματα ρομποτικής του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ρομποτικών κατασκευών να καθοδηγούνται με απλά βήματα και να δημιουργούν κατασκευές lego, χρησιμοποιώντας τουβλάκια lego, αισθητήρες και κινητήρες. Σε κάθε κατασκευή εκπαιδευτικής ρομποτικής, περιλαμβάνεται ένα hub, το οποίο συνδέεται μέσω Bluetooth με τον υπολογιστή ή το tablet. Πάνω σε αυτό, συνδέεται ο κινητήρας και οι αισθητήρες. Μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού wedo δίνονται οι εντολές στους κινητήρες και τους αισθητήρες της κατασκευής με αποτέλεσμα να η στατική ρομποτική κατασκευή να αποκτά "ζωή" και να διεγείρει τη φαντασία της ομάδας των παιδιών που απευθύνεται ο εκπαιδευτής ρομποτικής.

Οι ασκήσεις αυτές είναι συμπληρωματικές στο υλικό που παρέχει η LEGO και δίνει στον εκπαιδευτή επιπλέον 15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ LEGO ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WEDO ΠΟΥ τον κατευθύνουν  σε κάθε βήμα. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές στις τάξεις τους, καλύπτοντας 16 εβδομάδες μαθημάτων, εισάγοντας τους μαθητές τους στο θαυμαστό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Θεματικές Ενότητες 

  • Εισαγωγή στις έννοιες STEM και το LEGO WeDo
  • Ενότητα κινήσεις εμπρός-πίσω
  • Ενότητα Οχήματα
  • Ενότητα Ζωάκια
  • Ενότητα Έλικες
  • Ενότητα Έξυπνες Μηχανές

Στη δοκιμαστική αυτή ενότητα σας παρουσιάζουμε μια  ολόκληρη  ενότητα του Σεμιναρίου αυτού ώστε να καταλάβετε τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων

Παρουσιάζεται μία από τις τρεις διαφορετικές Ασκήσεις Ρομποτικών κατασκευών που υπάρχουν στην Ενότητα αυτή. Στις Ασκήσεις αυτές μπορείτε να εξασκηθήτε με τις εντολές και τον κινητήρα έτσι ώστε να κατευθείνετε τα μικρά ρομπότ εμπρός - πίσω ρυθμίζοντας κατάλληλα τα γρανάζια, τα τουβλάκια και τις εντολές WeDo. Οι ασκήσεις που περιέχονται στην ενότητα αυτή είναι:

  • TractionBot (Τράβηγμα αντικειμένου)
  • PLAYGROUND(Παιδική Χαρά)
  • Earthquake (Σεισμός)

 

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε την εφαρμογή Photoshop και θα εξοικειωθείτε με την περιοχή εργασίας της καθώς θα μάθετε τα εργαλεία της εφαρμογής, την προσαρμογή του χώρου εργασίας, την επιλογή, την αναδιοργάνωση και χρήση παλετών, την εύρεση πληροφοριών για τη χρήση του προγράμματος και την εγκατάσταση ενημερώσεων. Επίσης θα είστε σε θέση να αλλάζετε τις ρυθμίσεις διεπαφής χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων.

Το arduino είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα που χρησιμοποιεί έναν μικροελεγκτή για να ελένξει κάποιες ψηφιακές ή αναλογικές θύρες. Αυτές τις χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε δίαφορα κυκλωματάκια όπως ανιχνευτές φωτιάς, ηχειάκια και διάφορα άλλα που θα δούμε στις ασκήσεις.

Στην 1η Ενότητα γίνεται μια πρώτη παρουσίαση του Construct 2 και γιατί πρέπει να το επιλέξει κάποιος και υπάρχουν οδηγίες πως να το εγκαταστήσετε. Στο εγχειρίδιο της Ενότητας 1 γίνεται αναλυτική παρουσίαση του περιβάλλοντος και δίνεται μια σύντομη παρουσιάση της δομής ενός έργου. Επίσης θα μάθετε για τις μονάδες μέτρησης διαφόρων τιμών του έργου, τους τύπους έργων και πως δοκιμάζουμε, εξάγουμε και δημοσιεύουμε ένα έργο.

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν Σημειώσεις που πρέπει να διαβάσει ο υποψήφιος και βιντεομαθήματα της κάθε παρουσίασης στα οποία μπορεί να ακούσει την προφορά της κάθε λέξης φράσης ή πρότασης. Επίσης υπάρχουν και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλάπλής επιλογής.

Στο τέλος υπάρχει η τελική εξέταση που αποτελείται από 20 ερωτήσεις που επιλέγονται τυχαία από τις ερωτήσεις όλων των κεφαλαίων.

Στην πρώτη ενότητα ξεκινάτε με το αλφάβητο τη Ρώσικης γλώσσας και πως προφέρεται το κάθε γράμμα

Η εταιρία Lego Education τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες εκπαίδευσης γνωστή σε όλους: Lego Mindstorms EV3, με γνωστικό αντικείμενο την εκπαιδευτική ρομποτική σε συνεργασία με δημοφιλή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Το σετ ρομποτικής Mindstorms EV3 δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν μια πληθώρα αποστολών,  καθώς μέσα σε αυτό εμπεριέχονται πολλαπλά εξαρτήματα που βοηθούν στις κατασκευές των εν λόγω ρομπότ. 

 

Μια σειρά από 10 ολοκληρωμένα μαθήματα, που καλύπτουν πολύ μεγάλο εύρος της ύλης που απαιτείται για την σωστή εκμάθηση του Lego Mindstorms EV3. Κάθε μάθημα πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο που προσφέρει, παρέχει και κομμάτια κώδικα προγραμματισμού με μορφή παραδειγμάτων, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να μελετήσει και να κατανοήσει την λειτουργία και την συμπεριφορά του ρομπότ, καθώς και να το εκτελέσει στον προσωπικό του χώρο και στις δικές τους περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης σε κάθε μάθημα περιέχονται ασκήσεις με αρκετά υπό ερωτήματα η κάθε μία, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την εκπαίδευση του αναγνώστη στην εκμάθηση του λογισμικού και των εξαρτημάτων του εκπαιδευτικού πακέτου. Οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης, καθώς και να προγραμματίσουν το δικό τους ρομπότ χωρίς να δίνονται οι λύσεις των ασκήσεων.  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -